Et forløb kan tage udgangspunkt i et initiativ, hvor din virksomhed ønsker hjælp til viden om demens.

Det kan være, I har brug for viden eller idéer til dit personale - sparring til jeres produkter - hjælp til at give jeres hjemmeside et demens indhold - viden som skal bidrage til jeres sociale medier eller simpelthen fagligt input til din Facebookside.  
 
Emnerne kan være mange og kun fantasien sætter grænser.

Det kan være I ønsker:

  • at søge midler til at øge indsatsen med fokus på fx demens,
  • forbedre dit produkt
  • opkvalificere personalegruppen i salgsafdelingen eller ved frontpersonalet
  • arbejde med jeres faglige profil
  • hjælp til implementering af jeres produkter efter salg 

Både i ansøgningen og når midlerne er bevilget, har det vist sig at være en fordel ved at alliere sig med DemensLiv som ekstern samarbejdspartner.

DemensLiv garanterer, at din arbejdsplads får dobbelt så meget værdi for hver krone - koncentreret på indholdet og udbyttet af projektet.  

Uddrag af cases hvor DemensLiv har bidraget

  • Implementering af Sansestuer på plejecentre over hele Danmark
  • Undervisningsforløb i forbindelse med et besøg i Demenssimulatoren i Silkeborg
  • Supervision og undervisning af personale på alle niveauer

DemensLiv samarbejdede i 2019 med Aalborg Universitet, Mariagerfjord Kommune om projektet ”Sang og musik”. 
Resultatet var blandt andet, at Mariagerfjord fik Demensprisen 2019 for sin indsats.  DemensLiv stod bag den demensfaglige del af projektet og Mapia for at administrere og organisere en demensfaglig konference. 

Pårørendeforløb

DemensLiv samarbejder med Mariagerfjord Kommune i 2020/2021 omkring et pårørende projekt, hvor hele forløbet både administrativt og indholdsmæssigt administreres af DemensLiv.  
DemensLiv er bl.a. kommet med detaljerede forslag til struktur, planlægning, fundet spændende oplægsholdere og sammensat programmet, så kommunen slipper for at administration og personale ressourcer til opgaven.

Kontakt DemensLiv til jeres næste projekt på mail demensliv@mapia.dk eller telefon 2252 3665